Τμήμα Σύριγγες

 • Αυτόματο μηχάνημα πλήρωσης πλαστικής σύριγγας
 • Αυτόματο μηχάνημα εκτύπωσης σύριγγας υψηλής ταχύτητας

  Αυτόματο μηχάνημα εκτύπωσης σύριγγας υψηλής ταχύτητας

  Αυτός ο εξοπλισμός είναι ένας νέος τύπος εξοπλισμού εκτύπωσης σύριγγας που παράγεται από την εταιρεία μας.Αυτός ο εξοπλισμός συνδυάζει προηγμένη ξένη τεχνολογία και είναι ένας επαγγελματικός εξοπλισμός που σχεδιάστηκε πρόσφατα και παράγεται με βάση τον παλιό εξοπλισμό.Ο εξοπλισμός υιοθετεί ενσωματωμένο οπτικό και ηλεκτρικό εξοπλισμό, ο οποίος βελτιώνει σημαντικά την ταχύτητα εκτύπωσης με σύριγγα και διασφαλίζει την υψηλή ποιότητα εκτύπωσης με σύριγγα.Αυτός ο εξοπλισμός αναπτύσσεται μέσω συνεχούς βελτίωσης και καινοτομίας στην παραγωγή συ...
 • Αυτόματο μηχάνημα συναρμολόγησης σύριγγας υψηλής ταχύτητας

  Αυτόματο μηχάνημα συναρμολόγησης σύριγγας υψηλής ταχύτητας

  Αυτός ο εξοπλισμός είναι ένας νέος τύπος εξοπλισμού συναρμολόγησης σύριγγας που παράγεται από την εταιρεία μας.Αυτός ο εξοπλισμός συνδυάζει ξένη προηγμένη τεχνολογία και είναι ένας επαγγελματικός εξοπλισμός που σχεδιάστηκε πρόσφατα και παράγεται με βάση τον παλιό εξοπλισμό.Ο εξοπλισμός υιοθετεί φωτοηλεκτρικό ενσωματωμένο εξοπλισμό, ο οποίος βελτιώνει σημαντικά την ταχύτητα συναρμολόγησης της σύριγγας και διασφαλίζει την υψηλή ποιότητα της συναρμολόγησης της σύριγγας.Ο εξοπλισμός αναπτύσσεται μέσω συνεχούς βελτίωσης και καινοτομίας στην παραγωγή συριγγών.Το...